Huyện Tràng Định có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tràng Định có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tràng Định là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Tràng Định có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thất Khê
2 Xã Khánh Long
3 Xã Đoàn Kết
4 Xã Quốc Khánh
5 Xã Vĩnh Tiến
6 Xã Cao Minh
7 Xã Chí Minh
8 Xã Tri Phương
9 Xã Tân Tiến
10 Xã Tân Yên
11 Xã Đội Cấn
12 Xã Tân Minh
13 Xã Kim Đồng
14 Xã Chi Lăng
15 Xã Trung Thành
16 Xã Đại Đồng
17 Xã Đào Viên
18 Xã Đề Thám
19 Xã Kháng Chiến
20 Xã Bắc Ái
21 Xã Hùng Sơn
22 Xã Quốc Việt
23 Xã Hùng Việt