Huyện Trạm Tấu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trạm Tấu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Trạm Tấu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Trạm Tấu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trạm Tấu
2 Xã Túc Đán
3 Xã Pá Lau
4 Xã Xà Hồ
5 Xã Phình Hồ
6 Xã Trạm Tấu
7 Xã Tà Si Láng
8 Xã Pá Hu
9 Xã Làng Nhì
10 Xã Bản Công
11 Xã Bản Mù
12 Xã Hát Lìu