Huyện Tiên Lãng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tiên Lãng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tiên Lãng là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Tiên Lãng có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tiên Lãng
2 Xã Đại Thắng
3 Xã Tiên Cường
4 Xã Tự Cường
5 Xã Tiên Tiến
6 Xã Quyết Tiến
7 Xã Khởi Nghĩa
8 Xã Tiên Thanh
9 Xã Cấp Tiến
10 Xã Kiến Thiết
11 Xã Đoàn Lập
12 Xã Bạch Đằng
13 Xã Quang Phục
14 Xã Toàn Thắng
15 Xã Tiên Thắng
16 Xã Tiên Minh
17 Xã Bắc Hưng
18 Xã Nam Hưng
19 Xã Hùng Thắng
20 Xã Tây Hưng
21 Xã Đông Hưng
22 Xã Tiên Hưng
23 Xã Vinh Quang