Huyện Thuỷ Nguyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thuỷ Nguyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thuỷ Nguyên là một Huyện trực thuộc Thành phố Hải Phòng. Huyện Thuỷ Nguyên có 37 đơn vị hành chính, bao gồm 35 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Núi Đèo
2 Thị trấn Thị trấn Minh Đức
3 Xã Lại Xuân
4 Xã An Sơn
5 Xã Kỳ Sơn
6 Xã Liên Khê
7 Xã Lưu Kiếm
8 Xã Lưu Kỳ
9 Xã Gia Minh
10 Xã Gia Đức
11 Xã Minh Tân
12 Xã Phù Ninh
13 Xã Quảng Thanh
14 Xã Chính Mỹ
15 Xã Kênh Giang
16 Xã Hợp Thành
17 Xã Cao Nhân
18 Xã Mỹ Đồng
19 Xã Đông Sơn
20 Xã Hoà Bình
21 Xã Trung Hà
22 Xã An Lư
23 Xã Thuỷ Triều
24 Xã Ngũ Lão
25 Xã Phục Lễ
26 Xã Tam Hưng
27 Xã Phả Lễ
28 Xã Lập Lễ
29 Xã Kiền Bái
30 Xã Thiên Hương
31 Xã Thuỷ Sơn
32 Xã Thuỷ Đường
33 Xã Hoàng Động
34 Xã Lâm Động
35 Xã Hoa Động
36 Xã Tân Dương
37 Xã Dương Quan