Huyện Sông Lô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sông Lô có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sông Lô là một Huyện trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Lãng Công
2 Xã Quang Yên
3 Xã Bạch Lưu
4 Xã Hải Lựu
5 Xã Đồng Quế
6 Xã Nhân Đạo
7 Xã Đôn Nhân
8 Xã Phương Khoan
9 Xã Tân Lập
10 Xã Nhạo Sơn
11 Thị trấn Thị trấn Tam Sơn
12 Xã Như Thụy
13 Xã Yên Thạch
14 Xã Đồng Thịnh
15 Xã Tứ Yên
16 Xã Đức Bác
17 Xã Cao Phong