Huyện Phúc Thọ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phúc Thọ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phúc Thọ là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Phúc Thọ có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phúc Thọ
2 Xã Vân Hà
3 Xã Vân Phúc
4 Xã Vân Nam
5 Xã Xuân Phú
6 Xã Phương Độ
7 Xã Sen Chiểu
8 Xã Cẩm Đình
9 Xã Võng Xuyên
10 Xã Thọ Lộc
11 Xã Long Xuyên
12 Xã Thượng Cốc
13 Xã Hát Môn
14 Xã Tích Giang
15 Xã Thanh Đa
16 Xã Trạch Mỹ Lộc
17 Xã Phúc Hòa
18 Xã Ngọc Tảo
19 Xã Phụng Thượng
20 Xã Tam Thuấn
21 Xã Tam Hiệp
22 Xã Hiệp Thuận
23 Xã Liên Hiệp