Huyện Pác Nặm có bao nhiêu Xã

Huyện Pác Nặm có bao nhiêu Xã

Huyện Pác Nặm là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Huyện Pác Nặm có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Bằng Thành
2 Xã Nhạn Môn
3 Xã Bộc Bố
4 Xã Công Bằng
5 Xã Giáo Hiệu
6 Xã Xuân La
7 Xã An Thắng
8 Xã Cổ Linh
9 Xã Nghiên Loan
10 Xã Cao Tân