Huyện Nậm Nhùn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nậm Nhùn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nậm Nhùn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nậm Nhùn
2 Xã Hua Bun
3 Xã Mường Mô
4 Xã Nậm Chà
5 Xã Nậm Manh
6 Xã Nậm Hàng
7 Xã Lê Lợi
8 Xã Pú Đao
9 Xã Nậm Pì
10 Xã Nậm Ban
11 Xã Trung Chải