Huyện Mường Lát có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Lát có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Lát là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Mường Lát có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mường Lát
2 Xã Tam Chung
3 Xã Tén Tằn
4 Xã Mường Lý
5 Xã Trung Lý
6 Xã Quang Chiểu
7 Xã Pù Nhi
8 Xã Nhi Sơn
9 Xã Mường Chanh