Huyện Mường Ảng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Ảng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Ảng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Mường Ảng có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mường Ảng
2 Xã Mường Đăng
3 Xã Ngối Cáy
4 Xã Ẳng Tở
5 Xã Búng Lao
6 Xã Xuân Lao
7 Xã Ẳng Nưa
8 Xã Ẳng Cang
9 Xã Nặm Lịch
10 Xã Mường Lạn