Huyện Mai Châu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mai Châu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mai Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Mai Châu có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Tân Dân
2 Thị trấn Thị trấn Mai Châu
3 Xã Tân Mai
4 Xã Phúc Sạn
5 Xã Pà Cò
6 Xã Hang Kia
7 Xã Ba Khan
8 Xã Tân Sơn
9 Xã Đồng Bảng
10 Xã Cun Pheo
11 Xã Bao La
12 Xã Piềng Vế
13 Xã Tòng Đậu
14 Xã Nà Mèo
15 Xã Thung Khe
16 Xã Nà Phòn
17 Xã Săm Khóe
18 Xã Chiềng Châu
19 Xã Mai Hạ
20 Xã Nong Luông
21 Xã Mai Hịch
22 Xã Pù Pin
23 Xã Vạn Mai