Huyện Lục Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lục Yên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lục Yên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Lục Yên có 24 đơn vị hành chính, bao gồm 23 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Thế
2 Xã Tân Phượng
3 Xã Lâm Thượng
4 Xã Khánh Thiện
5 Xã Minh Chuẩn
6 Xã Mai Sơn
7 Xã Khai Trung
8 Xã Mường Lai
9 Xã An Lạc
10 Xã Minh Xuân
11 Xã Tô Mậu
12 Xã Tân Lĩnh
13 Xã Yên Thắng
14 Xã Khánh Hoà
15 Xã Vĩnh Lạc
16 Xã Liễu Đô
17 Xã Động Quan
18 Xã Tân Lập
19 Xã Minh Tiến
20 Xã Trúc Lâu
21 Xã Phúc Lợi
22 Xã Phan Thanh
23 Xã An Phú
24 Xã Trung Tâm