Huyện Lục Ngạn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lục Ngạn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lục Ngạn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Lục Ngạn có 30 đơn vị hành chính, bao gồm 29 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chũ
2 Xã Cấm Sơn
3 Xã Tân Sơn
4 Xã Phong Minh
5 Xã Phong Vân
6 Xã Xa Lý
7 Xã Hộ Đáp
8 Xã Sơn Hải
9 Xã Thanh Hải
10 Xã Kiên Lao
11 Xã Biên Sơn
12 Xã Kiên Thành
13 Xã Hồng Giang
14 Xã Kim Sơn
15 Xã Tân Hoa
16 Xã Giáp Sơn
17 Xã Biển Động
18 Xã Quý Sơn
19 Xã Trù Hựu
20 Xã Phì Điền
21 Xã Nghĩa Hồ
22 Xã Tân Quang
23 Xã Đồng Cốc
24 Xã Tân Lập
25 Xã Phú Nhuận
26 Xã Mỹ An
27 Xã Nam Dương
28 Xã Tân Mộc
29 Xã Đèo Gia
30 Xã Phượng Sơn