Huyện Lục Nam có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lục Nam có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lục Nam là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Giang. Huyện Lục Nam có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đồi Ngô
2 Thị trấn Thị trấn Lục Nam
3 Xã Đông Hưng
4 Xã Đông Phú
5 Xã Tam Dị
6 Xã Bảo Sơn
7 Xã Bảo Đài
8 Xã Thanh Lâm
9 Xã Tiên Nha
10 Xã Trường Giang
11 Xã Tiên Hưng
12 Xã Phương Sơn
13 Xã Chu Điện
14 Xã Cương Sơn
15 Xã Nghĩa Phương
16 Xã Vô Tranh
17 Xã Bình Sơn
18 Xã Lan Mẫu
19 Xã Yên Sơn
20 Xã Khám Lạng
21 Xã Huyền Sơn
22 Xã Trường Sơn
23 Xã Lục Sơn
24 Xã Bắc Lũng
25 Xã Vũ Xá
26 Xã Cẩm Lý
27 Xã Đan Hội