Huyện Kinh Môn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kinh Môn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kinh Môn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Kinh Môn có 25 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kinh Môn
2 Xã Bạch Đằng
3 Xã Thất Hùng
4 Xã Lê Ninh
5 Xã Hoành Sơn
6 Xã Phúc Thành B
7 Xã Thái Sơn
8 Xã Duy Tân
9 Xã Tân Dân
10 Thị trấn Thị trấn Minh Tân
11 Xã Quang Trung
12 Xã Hiệp Hòa
13 Xã Phạm Mệnh
14 Thị trấn Thị trấn Phú Thứ
15 Xã Thăng Long
16 Xã Lạc Long
17 Xã An Sinh
18 Xã Hiệp Sơn
19 Xã Thượng Quận
20 Xã An Phụ
21 Xã Hiệp An
22 Xã Long Xuyên
23 Xã Thái Thịnh
24 Xã Hiến Thành
25 Xã Minh Hòa