Huyện Hoà An có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoà An có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoà An là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Hoà An có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nước Hai
2 Xã Dân Chủ
3 Xã Nam Tuấn
4 Xã Đức Xuân
5 Xã Đại Tiến
6 Xã Đức Long
7 Xã Ngũ Lão
8 Xã Trương Lương
9 Xã Bình Long
10 Xã Nguyễn Huệ
11 Xã Công Trừng
12 Xã Hồng Việt
13 Xã Bế Triều
14 Xã Hoàng Tung
15 Xã Trương Vương
16 Xã Quang Trung
17 Xã Bạch Đằng
18 Xã Bình Dương
19 Xã Lê Chung
20 Xã Hà Trì
21 Xã Hồng Nam