Huyện Đà Bắc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đà Bắc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Đà Bắc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Đà Bắc có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đà Bắc
2 Xã Đồng Nghê
3 Xã Suối Nánh
4 Xã Giáp Đắt
5 Xã Mường Tuổng
6 Xã Mường Chiềng
7 Xã Tân Pheo
8 Xã Đồng Chum
9 Xã Tân Minh
10 Xã Đoàn Kết
11 Xã Đồng Ruộng
12 Xã Hào Lý
13 Xã Tu Lý
14 Xã Trung Thành
15 Xã Yên Hòa
16 Xã Cao Sơn
17 Xã Toàn Sơn
18 Xã Hiền Lương
19 Xã Tiền Phong
20 Xã Vầy Nưa