Huyện Bình Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bình Giang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Bình Giang có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kẻ Sặt
2 Xã Hưng Thịnh
3 Xã Vĩnh Tuy
4 Xã Hùng Thắng
5 Xã Tráng Liệt
6 Xã Vĩnh Hồng
7 Xã Long Xuyên
8 Xã Tân Việt
9 Xã Thúc Kháng
10 Xã Tân Hồng
11 Xã Bình Minh
12 Xã Hồng Khê
13 Xã Thái Học
14 Xã Cổ Bi
15 Xã Nhân Quyền
16 Xã Thái Dương
17 Xã Thái Hòa
18 Xã Bình Xuyên