Huyện Bảo Lạc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bảo Lạc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bảo Lạc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Cao Bằng. Huyện Bảo Lạc có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bảo Lạc
2 Xã Cốc Pàng
3 Xã Thượng Hà
4 Xã Cô Ba
5 Xã Bảo Toàn
6 Xã Khánh Xuân
7 Xã Xuân Trường
8 Xã Hồng Trị
9 Xã Kim Cúc
10 Xã Phan Thanh
11 Xã Hồng An
12 Xã Hưng Đạo
13 Xã Hưng Thịnh
14 Xã Huy Giáp
15 Xã Đình Phùng
16 Xã Sơn Lập
17 Xã Sơn Lộ