Huyện Bắc Quang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Quang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bắc Quang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Bắc Quang có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Việt Quang
2 Thị trấn Thị trấn Vĩnh Tuy
3 Xã Tân Lập
4 Xã Tân Thành
5 Xã Đồng Tiến
6 Xã Đồng Tâm
7 Xã Tân Quang
8 Xã Thượng Bình
9 Xã Hữu Sản
10 Xã Kim Ngọc
11 Xã Việt Vinh
12 Xã Bằng Hành
13 Xã Quang Minh
14 Xã Liên Hiệp
15 Xã Vô Điếm
16 Xã Việt Hồng
17 Xã Hùng An
18 Xã Đức Xuân
19 Xã Tiên Kiều
20 Xã Vĩnh Hảo
21 Xã Vĩnh Phúc
22 Xã Đồng Yên
23 Xã Đông Thành