Huyện Bá Thước có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bá Thước có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Bá Thước là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Bá Thước có 23 đơn vị hành chính, bao gồm 22 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Cành Nàng
2 Xã Điền Thượng
3 Xã Điền Hạ
4 Xã Điền Quang
5 Xã Điền Trung
6 Xã Thành Sơn
7 Xã Lương Ngoại
8 Xã Ái Thượng
9 Xã Lương Nội
10 Xã Điền Lư
11 Xã Lương Trung
12 Xã Lũng Niêm
13 Xã Lũng Cao
14 Xã Hạ Trung
15 Xã Cổ Lũng
16 Xã Thành Lâm
17 Xã Ban Công
18 Xã Kỳ Tân
19 Xã Văn Nho
20 Xã Thiết Ống
21 Xã Lâm Sa
22 Xã Thiết Kế
23 Xã Tân Lập