Huyện Ba Bể có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ba Bể có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ba Bể là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bắc Kạn. Huyện Ba Bể có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chợ Rã
2 Xã Bành Trạch
3 Xã Phúc Lộc
4 Xã Hà Hiệu
5 Xã Cao Thượng
6 Xã Cao Trĩ
7 Xã Khang Ninh
8 Xã Nam Mẫu
9 Xã Thượng Giáo
10 Xã Địa Linh
11 Xã Yến Dương
12 Xã Chu Hương
13 Xã Quảng Khê
14 Xã Mỹ Phương
15 Xã Hoàng Trĩ
16 Xã Đồng Phúc