Huyện Phụng Hiệp Có Bao Nhiêu Xã | Địa Điểm

Danh mục

Đánh giá 70 1 0 Quay lại

Huyện Phụng Hiệp Có Bao Nhiêu Xã


Huyện Phụng Hiệp Có Bao Nhiêu Xã?: Phụng Hiệp là một huyện trực thuộc tỉnh Hậu Giang có diện tích 484,81 km2. Dân số 210,89 người (năm 2009) là huyện có diện tích lớn nhất ở Hậu Giang. Phụng Hiệp có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 3 thị trấn và 12 xã.

Danh sách các xã ở huyện Phụng Hiệp

Mã Đơn VịĐơn VịTên Đơn Vị
01Thị TrấnTT. Cây Dương
02Thị TrấnTT. Búng Tàu
03Thị TrấnTT. Kinh Cùng
04X. Bình Thành
05X. Hiệp Hưng
06X. Hòa An
07X. Hòa Mỹ
08X. Long Thạnh
09X. Phùng Hiệp
10X. Phương Bình
11X. Phương Phú
12X. Tân Bình
13X. Tân Long
14X. Tân Phước
15X. Thạnh Hòa
Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 1970-01-01 00:00:00
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
13857
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...