Đắk Song Có Bao Nhiêu Xã | Địa Điểm

Danh mục

Đánh giá 196 1 0 Quay lại

Đắk Song Có Bao Nhiêu Xã

Đắk Song Có Bao Nhiêu Xã?: Đắk Song là một trong tám đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh Đắk Nông. Diện tích 808,1 km2, dân số của huyện là 56.829 nghìn người (năm 2009). Hiện nay Đắk Song có 9 đơn vị trực thuộc huyện gồm có 1 thị trấn và 8 xã.

Danh sách các Xã, Thị Trấn ở Huyện Đắk Song

Mã Đơn VịĐơn VịTên Đơn Vị
01Thị TrấnTT. Đức An
02PhườngX. Đắk Môi
03PhườngX. Đắk N’Drung
04PhườngX. Nam Bình
05X. Nâm N''Jang
06X. Thuận Hòa
07X. Thuận hạnh
08X. Đắk Hòa
09X. Trường Xuân
Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 1970-01-01 00:00:00
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
13865
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...