Đăk Glong Có Bao Nhiêu Xã | Địa Điểm

Danh mục

Đánh giá 233 1 0 Quay lại

Đăk Glong Có Bao Nhiêu Xã


Đăk Glong Có Bao Nhiêu Xã?: Đăk Glong là một huyện của Việt Nam nằm trong tỉnh Đắk Nông. Đắk Glong là huyện rộng lớn trực thuộc huyện trong Đắk Nông 1.442,28 km². Dân số toàn huyện năm 2015 là 53.000 nghìn người. Có 7 đơn vị hành chính trực thuộc huyện gồm 7 xã. 

Danh sách các Xã ở huyện Đăk Glong

Mã Đơn VịĐơn VịTên Đơn Vị
01X. Quảng Khê
02X. Quảng Sơn
03X. Quảng Hòa
04P. Đắk Hòa
05X. Đắk Som
06X. Đắk R''măng
07X. Đắk Plao
Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 1970-01-01 00:00:00
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
13867
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...