Cư Jút Có Bao Nhiêu Xa | Địa Điểm

Danh mục

Đánh giá 175 1 0 Quay lại

Cư Jút Có Bao Nhiêu Xa


Cư Jút Có Bao Nhiêu Xã?: Cư Jút là huyện trực thuộc tỉnh Đắk Nông có diện tích 718,9 km2. Dân số 88,264 người (2009) Trên địa bàn huyện Chư Jút có đến 25 dân tộc cùng sinh sống. Huyện Cư Jút có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thị trấn và 7 xã.

Danh sách các Xã, Thị Trấn ở huyện Cư Jú


Mã Đơn VịĐơn VịTên Đơn Vị
01Thị TrấnTT. Ea T''ling
02P. Cư Knia
03P. Đắk D''Rông
04P. Đắk Wil
05X. Ea Pô
06X. Nam Dong
07X. Tân Thắng
08X. Trúc Sơn

Hồ Văn BanHồ Văn Ban0 1970-01-01 00:00:00
Chỉnh sửa thông tin trên. Vui lòng liên hệ với admin page qua Gmail: hovanban7@gmail.com
Bình luận
Top phản hồi
Bình luận bằng facebook
loadingĐang cập nhật phản hồi
Đăng nhập để bình luận !
13864
lên đầu trang
tin nhắnĐể lại lời nhắn
xin chờ

Đang gửi tin nhắn...